UTV Info

Inget är planerat för 2020.

Vi avvaktar utvecklingen

av pandemin.

UTV Styrelse 2019

Ordförande: John-Erik Thun

John-Erik.thun@physics.uu.se


Vice ordförande:  Åke Swahn,  070 – 51 84 711

ake.swahn@telia.com


Sekreterare: Matz Gustafsson, 070-5725729


Kassör: Ove Bergvall, 018-137420


Klubbmästare: Sue Wincent-Dodd, 072 1820566

sudo@live.se

Ledamot: Göran Rosén

goranrosen45@hotmail.com


Webb:     Owe Larsson, 0761-171796

owe.i.larsson@telia.com

               

               

Lite fakta om UTV

UTV har 136 registrerade medlemmar, varav 12 damer, av dessa är 83 aktiva spelande medlemmar.

Bildgalleri 2017


I gruppspelet har 11 spelare fungerat som gruppledare för 29 timmar med 83 aktiva spelare. En damgrupp har tillkommit hösten 2016.

Gruppspelsledare är Ove Bervall

UTV anordnar två dagars ”Öppet hus” i Oktober.

Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr/år

UTV:s plusgirokonto: 64 36 54 – 7.

Tennisintroduktion nya medlemmar

Tisdagen den 10 respektive den 12 oktober bjöd UTV in 60+are till tennisspel I UTK hallen.

Män och kvinnor som spelat tennis (mycket eller lite)  och som gärna ville deltaga I våra

gruppspel, gavs tillfälle att prova på. Totalt 13 spelare, varav två kvinnor, kom och spelade tillsammans med

Anders Molin, Rolf Andersson och Jan Wemming.


Standarden varierade. De flesta spelade en tennis ( lite ringrostigt )

som väl platsar I våra grupper.

Ett par fick rådet att söka nybörjarkurs I UTK.Rolf avser att bilda en tillfällig grupp  för de nya medlemmarna.

Till våren är tanken att de skall slussas in i befintliga grupper.


Två lyckade dagar som gav UTV ett antal nya medlemmar.

Ett stort tack till Anders och Rolf som arrangerat och organiserat

tennisintroduktionen!
Ver 1.0