UTV Info

UTV Styrelse 2021

Ordförande: John-Erik Thun

John-Erik.thun@physics.uu.se


Vice ordförande:  Stefan Helander

stefan01helander@gmail.com


Sekreterare: Matz Gustafsson, 070-5725729


Kassör: Ove Bergvall, 018-137420


Klubbmästare:Stefan Helander

stefan01helander@gmail.com


Ledamot: Göran Rosén

goranrosen45@hotmail.com

                 Lars Nyman               

                 lars.m.nyman@gmail.com

 


Webb:     Owe Larsson, 0761-171796

owe.i.larsson@telia.com

               

               

Lite fakta om UTV

UTV har 136 registrerade medlemmar, varav 12 damer, av dessa är 83 aktiva spelande medlemmar.

I gruppspelet har 11 spelare fungerat som gruppledare för 29 timmar med 83 aktiva spelare. En damgrupp har tillkommit hösten 2016.

Gruppspelsledare är Ove Bervall

UTV anordnar två dagars ”Öppet hus” i Oktober.

Bildgalleri 2017


Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr/år

UTV:s plusgirokonto: 64 36 54 – 7.

Ver 1.0